Home

 Welkom, basketbal liefhebber, op de officiële website van het Provinciaal Comite van de Vlaamse Basketballiga (VBL) - Oost-Vlaanderen ! Indien u op de hoogte wenst te blijven over de nieuwe publicaties op onze website, kan u zich altijd abonneren op onze RSS feed.

Aanvraag Kalenderwijzigingen

De aanvragen tot kalenderwijzigingen lopen helaas nogal eens mank.
Hierna volgt de enige goede te volgen procedure
1- De aanvragende ploeg vraagt het akkoord aan de tegenstrever
2- De tegenstrever geeft zijn akkoord via mail
3- De aanvrager stuurt deze mail door naar de verantwoordelijke voor de kalenderwijzigingen met als aanhansel het voorziene formulier

De enige mail die Dhr. Robbe moet ontvangen is de mail, gestuurd door de aanvrager van de wijziging, met het akkoord van de tegenstrever er op en met als aanhangsel het voorziene formulier.

Deze mail moet aankomen 10 dagen vóór de datum van de wijziging.
Alle andere mails zijn nutteloos en zullen als niet bestaand aanzien worden.

Het formulier voor het aanvragen van een kalenderwijziging kan hier gedownload worden. Aanvragen voor kalenderwijzigingen in de Provinciale Competitie dienen ten laatste 10 kalenderdagen voor de geplande speeldatum bij Dhr. Georges Robbe
(kalenderwijzigingen@oost-vlaanderen.vlaamsebasketballiga.be) binnen te zijn. Indien niet aan alle voorwaarden m.b.t. nodige documenten en akkoorden voldaan is binnen deze termijn, zal de kalenderwijziging niet meer toegestaan worden. Bovendien zouden wij willen vragen dat alle betrokken partijen elkaar aansporen om de nodige documenten op tijd binnen te sturen, teneinde onnodige administratie en eventuele verrassingen of teleurstellingen te vermijden.

Modaliteiten doorgeven uitslagen

Er komen heel wat vragen en opmerkingen op de federatie binnen betreffende de toepassing van VCD Art. 267. Om alle misverstanden de wereld uit te helpen, vermelden we hier graag nog even de bewuste regelgeving. De manier waarop de uitslagen moeten doorgegeven worden is vanzelfsprekend via Extranet.
De uitslagen van de kampioenschap en bekerwedstrijden moeten alle dagen vóór 23.30 u en op zondag vóór 20 u, door de bezochte of organiserende club of door de bezoekers bij afwezigheid van de eerstgenoemde, aan het bevoegde Departement of Comité medegedeeld worden.

Mededelen forfait

Even ter herinnering: Vanaf 1 januari 2008, moeten alle forfaits doorgemaild worden naar forfait@oost-vlaanderen.vlaamsebasketballiga.be. Tevens moet er ook een telefonische mededeling gebeuren indien de forfait gegeven wordt vanaf de woensdag voorafgaand aan het weekend van de wedstrijd. Dit dient in eerste instantie te gebeuren bij Dhr. Toon De Lange (0495/59 83 92) voor het aanpassen van de aanduidingen van de scheidsrechters, en bij de Dhr. Marc Van Ryssel voor de administratieve verwerking van de forfait en de (09/228 25 96) wedstrijdbladen.

Recent nieuws

Alle nieuws »